Dotychczasowe badania nad cbd

Dotychczasowe badania nad CBD

Zainteresowanie konopiami jako rośliną leczniczą i olejem CBD jest zjawiskiem stosunkowo nowym, nasiliło się zwłaszcza w ciągu ostatnich 2-óch dekad. Podczas gdy trend ten jest spójny z najnowszymi badaniami naukowymi, zgodnie z którymi poszukiwania nowych leków dla wielu schorzeń koncentrują się na badaniach w kierunku oceny możliwości zastosowania znanych, a dotąd niezbyt skrupulatnie przebadanych roślin.

W internecie można znaleźć kilkaset publikacji naukowych dotyczących badań nad olejem konopnym cbd, nie sposób omówić tu wszystkich z nich, wybierzmy przekrojowo kilka najistotniejszych. Z pewnością takie postepowanie przyczyni się do klarownego i spójnego zrozumienia najważniejszych zastosowań konopi siewnych.

Nowotwory a CBD

Na chwilę obecną dysponujemy całą serią niezależnych od siebie badań obrazujących wpływ oleju CBD na raka. Godne uwagi jest badanie, prowadzone in vitro, na hodowlach komórkowych oraz in vivo na modelach zwierzęcych. Wkazało ono, że fitokannabinoidy, endokannabinoidy oraz kannabinoidy syntetyczne i ich analogi mogą hamować wzrost wielu typów nowotworów.

Przede wszystkim, działają na komórki neoplastyczne cytostatycznie, cytotoksycznie oraz wpływają na modyfikacje szlaków sygnalizacyjnych. Przyczyniają się do aktywacji programowanej śmierci komórkowej, inhibicji neoangiogenezy lub zahamowania migracji komórek nowotworowych. Podczas gdy aktywność ta w zależności od rodzaju kannabinoidu i typu nowotworu może być zależna lub niezależna od receptorów CB1 i/lub CB2. Wrażliwość na kannabinoidy wykazano m.in. w przypadku komórek:

gluczolakorak płuc

glejak

rak tarczycy

rak piersi

rak stercza

chłoniak z komórek płaszcza

rak trzustki

rak okrężnicy

czerniak

Padaczka a CBD

W jednej z najnowszych prac dotyczących padaczki “Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy” (Geffrey A. L., Pollack S. F., Bruno P. L.) opisano eksperyment pochodzący z 2015 r., w wyniku którego u 13 pacjentów oceniono wpływ podawania oleju CBD na padaczkę i leków przeciwpadaczkowych (w tym wypadku był to klobazam). W efekcie zastosowania CBD stwierdzono 50–55% redukcję napadów u 11/13 pacjentów, u 2/13 zwiększoną liczbę napadów.

Źródło naukowe:

Stwardnienie rozsiane a CBD

W pracy “A placebo-controlled, parallel-group, randomized withdrawal study of subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis” (Notcutt W., Langford R., Davies P., Ratcliffe S., Potts R.) opisano wyniki badań, które obejmowały aż 1500 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Z czego 660 przez co najmniej 6 miesięcy lub dłużej było leczonych preparatem zawierającym CBD. Część z nich stanowiła grupa kontrolna, której podawano placebo.

W związku z tym, w efekcie doświadczenia zaobserwowano: “Istotne statystycznie zmniejszenie się spastyczności mierzonej w 100-punktowej NRS w porównaniu z placebo (31,2 v. 8,4; p = 0,001)”. Ponadto preparat zawierający CBD istotnie poprawił jakość snu (p = 0,047). Reasumując, w zakresie wszystkich pozostałych, uznanych za mniej ważne, czynników oceny skuteczności stwierdzono również korzystniejszy wpływ preparatu zawierającego CBD, niż placebo.

Źródło naukowe:

Reumatoidalne zapalenie stawów a CBD

W pracy “Cannabinoids and the immune system: Potential for the treatment of inflammatory diseases” (Croxford J.L., Yamamura T.), podobnie do pozostałych wcześniejszych badań, opisano wyniki kilku podobnych do siebie eksperymentów (przeprowadzonych na różnej wielkości grupach badawczych i w zróżnicowanych odstępach czasu). Przede wszystkim badania opierały się na sprawdzeniu wpływu oleju z marihuany na reumatoidalne zapalenie stawów. Wynika z nich, że terapia kanabinolami może zmniejszać odczucie bólu oraz obrzęk stawów. Jak również może zapobiegać niszczeniu stawów i postępowi choroby.

Źródło naukowe:

Choroba Alzheimera a CBD

W pracy “Alzheimer’s disease: taking the edge off with cannabinoids?” (Campbell V.A., Gowran A.), omówione zostały badania, w których brało udział kilka grup badawczych składających się z kilkudziesięciu pacjentów. Osoby te przez co najmniej kilka miesięcy zażywały preparaty zawierające CBD i inne kannabinoidy.

Przede wszystkim udowodniono, że związki te wykazują właściwości neuroochronne oraz zmniejszające stan zapalny nerwów, równocześnie wspierając wrodzone mechanizmy naprawcze komórek nerwowych w mózgu, przez wzrost poziomu neurotrofin oraz nasilanie neurogenezy.

Jak stwierdzono w podsumowaniu: “Wpływ na szlaki kannabinolowe umożliwia farmakologiczne podejście do leczenia choroby Alzheimer’a, które może być znacznie skuteczniejsze niż dzisiejsze procedury leczenia”.

Źródło naukowe:

Świąd skóry a CBD

W pracy “Efficacy and tolerance of the cream containing structured physiological lipid endocannabinoids in the treatment of uremic pruritus: a preliminary study” (Szepietowski J.C., Szepietowski T., Reich A.) opisane jest przeprowadzone we Wrocławiu na grupie 21 pacjentów chorych na świąd badanie. W wyniku tego, osoby te aplikowały sobie przez 3 tygodnie, 2 razy dziennie krem bazujący na ekstrakcie z konopi siewnych.

Reasumując, u wszystkich pacjentów miejscowe zastosowanie kremu z CBD zmniejszyło swędzenie spowodowane chorobą nerek. Oraz poprawiło nieprawidłową suchość skóry u pacjentów z hemodializą (u 38,1% ich problemy na tym tle całkowicie eliminując). Nie stwierdzono też, aby preparat spowodował u kogokolwiek niepożądane skutki uboczne.

Źródło naukowe: