Czy olej CBD leczy padaczkę?

Czy olej CBD leczy padaczke?

Padaczka, a zwłaszcza jedna z najbardziej niebezpiecznych i trudnych do wyleczenia jej postaci, czyli padaczka lekooporna, to w naszym kraju jedna z najbardziej znanych ciężkich chorób, które z powodzeniem mogą być leczone za pomocą medykamentów bazujących na kannabidiolu.

Preparaty te mają najczęściej postać oleju CBD lub past CBD (choć zdarza się, że występują np. w postaci czopków doodbytniczych). O ile jednak znane szeroko z mediów historie leczenia chorujących na padaczkę lekoodporną dzieci, w rodzaju Maxa Gudańca mogą kogoś zachęcić do podjęcia tego rodzaju terapii.

Tutaj chcielibyśmy podejść do sprawy nieco inaczej – przedstawiając w możliwie obiektywny sposób tylko i wyłącznie zmierzone i potwierdzone naukowo badania i fakty.

Naukowe dowody na skuteczność CBD w leczeniu padaczki

Szereg niezależnych badań naukowych, przeprowadzonych w ostatnich latach niezbicie dowodzi, że olej CBD leczy padaczkę, ponieważ może przyczynić do wyraźnej poprawy stanu zdrowia pacjentów (warto przy tym jednak wskazać, że nie ma to miejsca w każdym przypadku, a jedynie u części chorych). W jednej z najnowszych prac dotyczących padaczki “Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy” (Geffrey A. L., Pollack S. F., Bruno P. L.).

Opisano tam eksperyment pochodzący z 2015 r., w wyniku którego u 13 pacjentów z lekooporną padaczką oceniono wpływ wspólnego podawania CBD i leków przeciwpadaczkowych (w tym wypadku był to klobazam). W efekcie zastosowania CBD stwierdzono 50–55% redukcję napadów u 11/13 pacjentów, u 2/13 zwiększoną liczbę napadów.

Czy olej CBD leczy padaczkę?

Dawne badania nad skutecznością oleju z konopi w leczeniu padaczki

Dla możliwie pełnego obiektywizmu warto w tym miejscu przytoczyć jedno z najstarszych, wczesnych badań, które na lata zaważyło o stosowaniu olejku CBD w leczeniu padaczki. Pochodzi ono z 1978 r. Grupa badanych uczestniczących w podwójnie ślepych, kontrolowanych placebo badaniach w sumie obejmowała 48 pacjentów, w tym otrzymujących CBD to 29 osób. Dawka CBD wynosiła 200–300 mg/dobę.

Z wyjątkiem jednego badania, w którym 2/4 pacjentów było wolnych od napadów, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono zadowalających efektów leczenia CBD w terapii dodanej, nie stwierdzono istotnych różnic w stosunku do grupy pacjentów otrzymujących placebo.

Inne szeroko komentowane badania dowodzące skuteczności CBD

Jeśli wrócimy z kolei do najnowszych badań, to warto wymienić próbę podjętą przez firmę farmaceutyczną GW Pharmaceuticals, która ze względu na ścisły rygor i oceniane jako wzorowe przygotowanie próby zainteresowała wielu naukowców.

GWP prowadziła badania kliniczne nad skutecznością i bezpieczeństwem leku opartego na konopnym ekstrakcie z CBD. U 58 pacjentów przez okres 12 tygodni średnia częstość redukcji napadów wynosiła 43%. Najczęściej zgłaszane objawy niepożądane obejmowały: zmęczenie i senność, obserwowano także biegunkę i zaburzenia apetytu.

W innym głośnym w świecie nauki prospektywnym badaniu klinicznym z 2014 r. 9/23 pacjentów doświadczyło ponad 50% redukcji częstości napadów. Średnia redukcja ilości napadów wynosiła 32 procent przy dawce leku opartego na CBD wynoszącej 25 mg/kg/dobę.

 

W innym badaniu z 2015 r. u 13 pacjentów z lekooporną padaczką naukowcy oceniali wpływ wspólnego podawania CBD i leków przeciwpadaczkowych – klobazamu (CBD poprzez wpływ na metabolity klobazamu może zwiększać działanie przeciwdrgawkowe klobazamu oraz jego efekt toksyczny).

Obniżenie stężenia CBD było wskazaniem do zmniejszenia dawki klobazamu. W efekcie zastosowania olejku CBD na padaczkę stwierdzono 50–55% redukcję napadów u 11/13 pacjentów, u 2/13 zwiększoną liczbę napadów.

Źródła naukowe:

Przeczytaj również:

Marta

Komentarzy: 2

  1. Bogdan Jot Grudzień 17, 2018 o 14:18

    Stosowaniu kannabidiolu w padaczce jest poświęcone bardzo dużo miejsca w książce “Kannabidiol leczy” – przypadek zrządził, że to książka mojego autorstwa :-). (O innych chorobach oczywiście też jest mowa.)

  2. Lukasz Grudzień 27, 2018 o 17:58

    25mg cbd/kg/ dobę? Czy dobrze rozumiem, że osoba o wadze 70kg ma przyjmować 17,5g na dobę?

Pozostaw komentarz