Menu

0

Zastosowania
Marki
Konto
Koszyk
Zastosowania
Konto

Polityka prywatności

Market konopny, działający pod adresem www.konopny.pl, jest prowadzony przez: Novatorius Sp. z o.o. , 41-800 Zabrze, ul. Alojzego Pawliczka 27 ;wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628664, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000.00 zł, której nadano numer NIP: 6482778533, numer REGON: 36496572900000 i zwany jest dalej “sklepem internetowym”

Novatorius sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez Novatorius sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Alojzego Pawliczka 27 , 41-800 Zabrze, NIP: 6482778533. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Spółka Novatorius sp. z o.o. stosuje mechanizmy zabezpieczania przekazywanych informacji. Wszelkie informacje przesyłane pomiędzy twoją przeglądarką internetową a naszym serwerem są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. W szczególności twoje imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz szczegóły składanego zamówienia zostaną do nas przesłane w sposób zaszyfrowany.

Novatorius sp. z o.o. nie gromadzi i nie przechowuje numerów kart kredytowych. Płatności są realizowane poprzez zewnętrznych operatorów. Szczegóły znajdują się na stronie: sposoby płatności.

GROMADZONE DANE

Dane zbierane podczas rejestracji:

 • E-mail – wykorzystywany jako login do Serwisu i w razie potrzeby odzyskania utraconego hasła.
 • Hasło – konieczne do zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie

Rejestracja jest konieczna do korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

Dane zbierane do subskrypcji newslettera:

Jeżeli Użytkownik chce zostać abonentem newslettera, to konieczne jest podanie adresu e-mail.

Dane zbierane w celu dodania komentarza pod artykułem:

 • Pseudonim / Podpis – nazwa komentującego, która będzie prezentowana na stronie,
 • E-mail – nie będzie publikowany na stronie,
 • Avatar – jeżeli e-mail Użytkownika korzysta z usług serwisu Gravatar.com to na stronie będzie prezentowany avatar Użytkownika

Dane zbierane podczas kontaktu z Serwisem:

Podczas kontaktu poprzez Serwis, telefon, e-mail, itp. to możesz przekazać nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, e-mail, itp.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu:

 • Dane do wystawienia faktury (imię i nazwisko / nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP) – niezbędne do realizacji zamówienia
 • E-mail – konieczny do wysyłania powiadomień o stanie realizacji zamówienia oraz zakupionych produktów elektronicznych
 • Numer telefonu – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (np.: problem z wysyłką powiadomień na e-mail); podanie numeru telefonu jest opcjonalne dla Użytkownika

Dane zbierane automatycznie:

 • Twój adres IP,
 • nazwa domeny,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referrer link),
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

W celu analizy jakości Serwisu korzystamy z usługi Google Analytics, który poprzez pliki cookies zbiera zapytania http kierowane do serwera.

Dane gromadzone w logach Serwisu służą wyłącznie do celów administracyjnych, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Na stronach internetowych Serwisu są zamieszczone linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności po przejściu na te strony.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych stron Serwisu lub prześlij e-mail na adres info@konopny.pl

Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.