Czy olej CBD pomaga w depresji?

Czy olej CBD pomaga w depresji?

Depresja jest powszechnie nazywana chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Uważa się ją za charakterystyczną dla wysoko rozwiniętych społeczeństw, których członkowie stale narażeni są na silny stres, związany z niepewnymi, wciąż zmieniającymi się warunkami życia. Zanim przejdziemy do omówienia naukowych badań zajmujących się wpływem przyjmowania CBD (w postaci oleju z konopii lub innej) na leczenie depresji, warto jest zwrócić uwagę na podstawową różnicę w tej kwestii pomiędzy CBD a THC.

W znacznej części społeczeństwa istnieje szeroko zakorzenione przekonanie, że konopie, tudzież zawarte w nich kannabinoidy nie tylko nie leczą depresji, ale wręcz mogą ją pogłębić. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że związkiem chemicznym, który może (choć nie musi) mieć potencjalnie negatywny wpływ na rozwój depresji jest THC.

Natomiast kannabinoidem, który według świata nauki ma pozytywny wpływ na walkę z depresją jest CBD (choć na razie możemy mówić jedynie o pionierskich badaniach, przeprowadzanych głównie na zwierzętach).

Olej CBD jako skuteczny lek na depresję?

Olej CBD na depresję ma właściwości przeciwpsychotyczne i wpływa korzystnie na stany lękowe i depresję, co wiąże się prawdopodobnie z wpływem na przekaźnictwo serotoninergiczne. CBD ma też działanie uspokajające. Potencjalnie CBD może łagodzić zarówno objawy depresyjne, jak i stany maniakalne. Duże nadzieje pokładane przez naukowców w CBD wiążą się z tym, że działa ono przez system kannabinoidowy (blokowanie lub pobudzanie).

To daje zupełnie nowe możliwości w stosunku do klasycznego podejścia, wiążącego się z ściśle z mechanizmem podnoszenia poziomu serotoniny czy noradrenaliny. Przy tym kannabidiol jest oceniany jako związek chemiczny o dużym bezpieczeństwie stosowania. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się co to jest olej CBD.

Badania nad CBD w kontekście leczenia depresji

W szeroko omawianym eksperymencie z 2016 r. 96 myszy specjalnego gatunku zostało chemicznie poddanych warunkom mających wywołać u nich stan psychiczny podobny do ludzkiej depresji.

Czy olej CBD pomaga w depresji?

Następnie 48-miu z nim podano określoną dawkę CBD, a 48 stanowiło grupę kontrolną. Myszy zostały umieszczone w terenie, który przy ich normalnym funkcjonowaniu zachęcałby je do eksploracji, budził zaciekawienie i popychał do zachowań określonych przez naukowców jako prohedonistyczne.

Myszy, którym podano CBD dużo chętniej podejmowały wspomniane, naturalne dla siebie czynności, a ich aktywność oraz zainteresowanie otaczającym światem były współmierne podanej dawce CBD (podczas gdy myszy z grupy kontrolnej ulegały stanowi opisanemu jako anhedonia – brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności).

Olej CBD jako czynnik zmniejszający stres i zaburzenia towarzyszące depresji

W dwóch podobnych do siebie interesujących badaniach z 2009 i 2011 r. grupy myszy zostały postawione w sytuacji poważnego zagrożenia – umieszczono w ich pobliżu kota (myszy nie miały świadomości, że są to kontrolowane, bezpieczne warunki). W przypadku obydwu badań myszy, którym podano kannabidiol wykazywały zdecydowanie mniejsze objawy paniki, niż myszy z grupy kontrolnej. Badano przy tym zarówno ich behawioralne zachowanie, jak i przebadano później ich hipokampy.

Czy olej CBD pomaga w depresji?

Naukowcy na podstawie obydwu eksperymentów wyciągnęli wnioski, że olej CBD stosowany na depresję może zapobiegać lub zmniejszać ryzyko pojawienia się ataków paniki i zespołu stresu pourazowego, a także przeciwdziałać zaburzeniom obsesyjno-kompulsyjnym w tej grupie chorych.

Olej CBD a depresja

W jednym z nielicznych dobrze udokumentowanych badań przeprowadzonych na ludziach z 2012 r. grupa osób o depresyjnych tendencjach, a przy tym cierpiąca na fobię społeczną została poddana warunkom symulującym publiczne przemawianie przed nieznanym im tłumem. 12-stu osobom zaaplikowano CBD, 12 innych stanowiło grupę kontrolną.

Podczas przemawiania uczestnicy byli oceniani za pomocą szeregu procedur psychologicznych, a także były mierzone fizyczne reakcje ich ciał. Osoby, którym zostało zaaplikowane CBD jednoznacznie wykazały się objawianiem mniejszego poziomu strachu, dyskomfortu, a także w mniejszym stopniu były osłabione ich funkcje poznawcze.

Źródła naukowe:

Przeczytaj również:

Pozostaw komentarz